ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

 „Duchu Svätý, nazývame ťa ľudskými menami, aby sme o tebe mohli hovoriť. Hľadáme výrazy, mená, obrazy a prirovnania, aby sme nemuseli mlčať. Si vzduch, ktorý dýchame. Si diaľka, za ktorou putujeme. Si svetlo, ktoré nás osvecuje. Si láska, ktorou nás Boh stvoril. Prebuď ma k životu tak, ako si vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Daj, aby som sa stal svetlom sveta.

„Zošli Ducha Svätého a obnov tvárnosť zeme“.    

Pane Ježišu, zošli svojho Ducha aj do našich duší, aby vyrástli z uspávajúcej spokojnosti , z nedôstojného strachu a z alibistických postojov.“                  

Amen.