ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Turnaj v prehadzovanej

Dňa 20.3.2019 prebehol turnaj v prehadzovanej trojíc,  na ktorom sa zúčastnili aj tretiaci štvrtáci z našej školy.
Žiaci bojovali zo všetkých síl a získali cenné body pre naše farby.Nakoniec z toho bolo 3.miesto vrámci skupiny.
Srdečne blahoželáme!