ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Úhrada príspevku na stravovanie – do 25.8.2019

Informácie o stravovaní v ŠJ: TU

Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 30 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25.  augusta 2019, a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. )

Do 25. 8. 2019 treba uhradiť:

Materská škola predškoláci ………. 42,14 €

Základná škola 1. stupeň …………… 35,21 €

Základná škola 2. Stupeň …………… 37,10 €

 

Číslo účtu:                      SK07 5600 0000 0008 5458 8004

Konštantný symbol:        0379

Poznámka:                    meno, priezvisko, trieda žiaka