ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Žiacka knižka

Elektronická žiacka knižka umožňuje kontakt školy s rodičmi priamo cez internet.

Všetky známky, údaje o dochádzke a správaní môžu rodičia sledovať po prihlásení sa na stránku školy pod svojim prihlasovacím menom a heslom a tiež prostredníctvom emailu. Rodič tak dostáva okamžité správy, a kedykoľvek má prehľad o známkach a vymeškaných hodinách svojho dieťaťa.

Odkaz: Žiacka knižka cez internet