ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Úspech na biblickej olympiáde

Po triednom a školskom kole BIBLICKEJ OLYMPIÁDY postúpilo družstvo, ktoré bolo vytvorené z troch najúspešnejších žiakov:

M.Škvareková (9.roč.), T.Kalininová (5.roč.) a G.Kalinin (9.roč.)

do dekanátneko (okresného) kola, ktoré sa konalo v piatok 13.3.2015 v Spojenej škole na Farskej ul.

P.Szovics (6.roč.) zo 4.miesta sa pripravoval ako náhradník, a tak sme ho zobrali so sebou. Aj keď nemohol byť súčasťou družstva, zažil atmosféru súťaže, držal im palce a modlil sa, aby „naši“ uspeli čo najlepšie. A podarilo sa!

V I. kategórii sme získali krásne 2.miesto!!!!

TEŠÍME SA A GRATULUJEME !