ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Úspech v súťaži EnglishOne

Už v minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu EnglishOne – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ, ktorého cieľom je vyučovanie angličtiny moderným digitálnym spôsobom. Prostredníctvom portálu Planéta vedomostí je žiakom umožnené učenie anglického jazyka zaujímavou formou. Zároveň sme sa prihlásili do súťaže s EnglishOne a počas októbra a novembra riešili žiaci 2. stupňa súťažné úlohy. Šťastie v žrebovaní mala naša žiačka Terezka Kalininová zo 6. ročníka. Aj keď nevyhrala hlavnú cenu, výhra v podobe poukážky na nákup ju potešila. S EnglishOne ešte nekončíme. Aj naďalej budeme vo výučbe anglického jazyka používať množstvo vzdelávacích materiálov a úlohy z Planéty vedomostí.