ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Úspešní v súťaži zdravotníkov

22. mája 2019 sme sa zapojili do súťaže Družstiev mladých zdravotníkov.

V kategórii družstiev I. stupňa sa piatakom podarilo umiestniť na krásnom 3. mieste.

Súťažili žiaci: Laura Čingérová, Hanah Čurgalyová, Natália Magdziaková, Sabastián Szabó, Nina Vargová. Podmienky boli náročné – presun medzi stanovišťami v daždi, silná konkurencia, ale vďaka zodpovednej príprave si žiaci mohli užiť úspech. Srdečne blahoželáme.

V kategórii II. stupňa súťažili žiaci: Martin Bódi, Viktória Trebichalská, Daniel Kováč, Dominika Otrasová a družstvo doplnila náhradníčka Mária Majerníková.

Z viacerých dôvodov sa zloženie družstva muselo zmeniť na poslednú chvíľu a preto ďakujeme žiakom za účasť i keď sa neumiestili na víťazných priečkach.