ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

V školskom klube…

Umelecké diela žiakov v ŠKD – ukážky: