ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vedecký jarmok

V utorok 8. novembra žiaci 5. a 6. ročníka navštívili vedecký jarmok v OC Mlyny organizovaný Prírodovedeckou fakultou UKF v rámci týždňa vedy a techniky.

Žiaci mali možnosť vyskúšať experimenty z rôznych oblastí ako biológia, chémia, informatika, matematika, či geografia. Radosť a nedočkavosť žiakov bola badateľná už pred príchodom a po príchode na jarmok sa s nadšením pustili do experimentovania. Chlapcov najviac zaujali bojujúce roboty, dievčatá si s nadšením nechali vyrobiť umelé krvácajúce rany. Okrem toho sme videli fontánu vo fľaši, zábavné hlavolamy, hľadali sme poklad, či vytvárali obrie bubliny.

Takto sa žiaci zábavnou a nenásilnou formou zoznámili s krásami prírody a vedy, ktorú mohli vidieť, počuť a zažiť.