ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vedenie školy

Riaditeľ školy

PaedDr. Anna Fabišová

e-mail: riaditelnr@gmail.com

Duchovný správca

d. p. ThLic. Martin Bošanský, PhD.

Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ

Mgr. Róbert Krajčír

e-mail: robert.krajcir@zsgorazdova.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Mgr. Gabriela Libová

e-mail: gabriela.libova@zsgorazdova.sk