ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO

Je tu pre všetkých  šikovných druhákov,  tretiakov, štvrtákov a piatakov.  Dňa 4. decembra 2013 máte šancu  zabojovať o titul  VŠETKOVEDKO  a dokázať, akí ste bystrí a čo všetko viete.

Do súťaže sa môžeš zapojiť iba prostredníctvom školy. Najneskôr do 29. októbra 2013 sa prihlás u svojej triednej pani učiteľky a uhraď  štartovné  4 €.

Na stránke  www.vsetkovedko.sk si každý môže  ešte pred súťažou vyskúšať svoje schopnosti na podobnom teste. Už 20. decembra 2013 na tejto stránke zistíte ako sa vám v súťaži darilo.