ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Veľkonočné prianie

Požehnané veľkonočné sviatky
plné milostí a nádeje vyplývajúcej
z Kristovho zmŕtvychvstania praje

Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre