ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: ,,Vesmír očami detí“

Aj my, škôlkári sme súťaživé tvory a dokonca aj vyhrávame. Náš „materáčik“ Šimonko Snovák ,postúpil vo výtvarnej súťaži ,,Vesmír očami detí“ do štátneho kola s prácou ,,Planéta prasiatok“. Tak mu držme palce!