ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: VESMÍR OČAMI DETÍ

Samko a Alexko z MŠ nás úspešne reprezentovali na výtvarnej súťaži ,,Vesmír očami detí“. Srdečne blahoželáme.