ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vianočné besiedky

Všetky vianočné besiedky boli nádherné a zo srdca pripravované. Ďakujeme Ti Pane za Tvoju prítomnosť a požehnanie, ktorými si nás obdaril už v predvianočnom čase. Zostaň v našich srdciach navždy :)+