ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vianočné predstavenie + foto

Dňa 16.12.2019 v Starom divadle Karola Spišáka sa žiaci našej ZŠ s MŠ predstavili vo Vianočnom predstavení.
Predstavenie bolo rozdelené do troch častí: v 1.časti vystúpili škôlkari s ich piesňami a  básňami a  v 2.časti predviedli divadelné predstavenie žiaci našej školy, ktorí navštevujú divadelný krúžok.  V závere sa predstavili  hudobníci hrou na klavíri, akordeóne, violončele , gitare i husliach.
Veríme, že sa naše vystúpenie všetkým páčilo  a že sa opäť stretneme  pri podobnej príležitosti.