ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vianočné predstavenie v Starom divadle

Milí rodičia!

Dňa 16.12.2019 o 17,00 v Starom divadle Karola Spišáka vystúpia  naši žiaci ZŠ s MŠ sv. Gorazda s Vianočným predstavením.

Ak máte záujem o vstupenky, sú dostupné u triednych učiteliek.

Príspevok pri vstupe do divadla je dobrovoľný.

Plagát: Plagát vianočné predstavenie