ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vianočné prianie

Nech vianočný stromček Vám šťastím zvoní,

nech vianočný čas sa v lásku zmení,

a tak krásne, ako sa hviezda ligoce,

tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce

 

Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre