ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Príprava na Vianočné trhy

Milí rodičia,
radi by sme Vás informovali o blížiacej sa školskej akcii. V decembri (11.12.2016) budeme organizovať Vianočné trhy pred kostolom sv. Martina na Chrenovej. Ponúkame žiakom a rodičom možnosť aktívne sa zapojiť a podporiť dobrú myšlienku. Žiaci budú vyrábať originálne výrobky s vianočnou tematikou v škole na hodinách výtvarnej výchovy a tiež v školskom klube.

Zapojiť sa môžu tiež rodičia a sami zhotoviť jednoduché estetické výrobky vhodné na predaj (napr. medovníky, ikebany, vianočné ozdoby, svietniky a i.).
Bližšie informácie môžete získať u koordinátorov akcie:
• ZŠ (1. – 4. roč.) p.u. Ľubica Hricová,
• ZŠ (5. – 9. roč.) p.u. Klaudia Sládečková,
• ŠKD: p.v. Katarína Šlosárová.
Sledujte tiež školskú stránku a oznamy na EduPage.

Zmyslom tohto podujatia je potešiť tých, ktorí si domov odnesú niektorý z našich výrobkov, zažiť neopakovateľnú atmosféru Adventu a blížiacich sa Vianoc. Finančné prostriedky z tejto akcie by sme radi použili na rekonštrukciu telocvične a nákup športovo – rekreačného zariadenia (preliezky) pre žiakov ZŠ.

Záujemcovia, remeselníci, dobrovoľníci, ktorí by nám vedeli pomôcť a chceli sa zúčastniť plánovanej rekonštrukcie, môžu kontaktovať p. u. Róberta Krajčíra a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

Výrobky, prosím, noste svojim triednym učiteľom najneskôr do 2. decembra 2016.

Za všetky výrobky, iniciatívu a snahu prispieť a pomôcť Vám všetkým zo srdca ďakujeme!

„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.“ Ján Pavol II.

Foto – spomienka na Vianočné trhy 2015: