ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

POĎAKOVANIE- Vianočné trhy

Vedenie  ZŠ s MŠ sv. Gorazda,

v mene  všetkých žiakov a pedagógov,  touto cestou vyjadruje  svoje úprimné poďakovanie  všetkým Vám, ktorí ste svojou účasťou na Adventných  trhoch vyjadrili podporu našej  farskej škole.

Riaditeľka a učitelia ZŠ s MŠ sv. Gorazda