ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Nadácia Allianz – deťom

Koncom novembra pribudli na školskom dvore nové detské preliezky.

V zamestnaneckom grantovom programe Nadácie Allianz  sa nám s projektom „Hravé detské preliezky“ podarilo uspieť a získať finančnú podporu na zakúpenie detských preliezok. Sú určené predovšetkým pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a deti v Školskom klube.

Preliezky vzbudili  medzi deťmi okamžite veľký ohlas. Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť v areáli školy  novú atraktívnu a bezpečnú hraciu zónu. V podobných aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.

Poďakovanie patrí aj manželom Báneszovým, ktorí nám sprostredkovali kontakt s Nádáciou Allianz a pomohli pri realizácii projektu.