ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vianočný pozdrav

Nech dobrá zvesť o Ježišovom narodení naplní Vaše srdce vianočnou radosťou a nech prinesie pokoj a lásku do Vášho každodenného života.

Zo srdca želá Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

Prajeme Vám milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok 2019!