ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vianočný pozdrav

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a milostiplný nový rok 2020

želajú žiaci, pedagógovia a vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre.

Odkaz: Vianočný pozdrav 2019