ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Požehnané vianočné sviatky

….milosť a pokoj od novonarodeného Božieho dieťaťa,

radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní

Vám zo srdca želá Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre