ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Viem, čo zjem

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Žiaci 4. – 6. ročníka získali cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu bolo tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

Projektu sa zúčastnili žiaci 4. – 6. ročníka pod vedením p.u. Ferenczyovej a Sabolíkovej.