ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vši u detí – pedikulóza

Vedenie ZŠ s MŠ upozorňuje všetkých rodičov na výskyt vší. Prosíme rodičov, aby pravidelne kontrolovali deťom vlasy a v prípade takéhoto problému naň upozornili učiteľky.
Za pochopenie ďakujeme.

Ako postupovať pri výskyte vší? – Pedikuloza

Dôležité Informácie k opakovaným výskytom vší u detí ZŠ a MŠ (spracované z e-mailovej srpávy od regionálnej hygieničky).
„V prílohe Vám posielame zhrnutie preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení, ktoré je nutné v kolektívnych zariadeniach vykonávať v súvislosti s výskytom prenosného parazitárneho ochorenia – pedikulózy. V období posledných mesiacov nám boli doručené podnety viacerých rodičov, ktorí poukazovali na pretrvávajúci epidemický výskyt zavšivenia u detí v školách v meste Nitra. Ak ste vo Vašom kolektíve výskyt pedikulózy zaznamenali, odporúčame Vám informovať rodičov detí o potrebe vykonať dezinsekciu v rodinách. Odporúčame u detí prezrieť vlasatú časť hlavy. Ak učitelia spozorujú živé lezúce vši, príp. hnidy vo vlasoch u detí , je potrebné informovať rodičov a žiadať zabezpečenie preliečenia. Deti sa budú môcť vrátiť do kolektívu len na základe potvrdenia lekára (ošetrujúceho alebo kožného) o tom, že ochorením netrpia.“

MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA
regionálna hygienička
a
PhDr. Alena Gregušová, PhD.,
hlavný radca oddelenia hygieny detí a mládeže

Usmernenie:  PDF

Tags: