ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

VÝBEROVÉ KONANIE

Vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda. Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente.

 

Výberové konanie (PDF)