ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Výlet žiakov 5. a 6. ročníka

Naši piataci a šiestaci včera (25.6.2014) strávili pekný slnečný deň mimo školy. Boli na školskom výlete. Najprv mali možnosť pozrieť si hrad Červený Kameň. Tu sa dozvedeli , ako si kedysi nažívali hradní páni. Našich chlapcov najviac zaujali zbrane, dievčatá skôr zaujalo dobové zariadenie hradných miestností. Potom žiaci navštívili Atlantis Center v Bratislave, kde sa mohli zapojiť do rôznych aktivít, a tak sa hravou a zábavnou formou niečo zaujímavé naučiť. Získali nové vedomosti o vesmíre, o živote kozmonautov a vyskúšali improvizovaný štart rakety. Nakoniec absolvovali plavbu loďou po Dunaji a obzreli si časť nášho hlavného mesta.