ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

VÝSLEDKY – TESTOVANIE 9

Aj tento rok sa našim deviatakom podarilo úspešne obstáť pri Celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka, ktoré sa konalo v stredu 12. marca 2014.

Podľa oficiálnych výsledkov sme sa zaradili medzi 12 % najúspešnejších škôl.

V matematike prekročili celoslovenský priemer o 13 % a v slovenskom jazyku a literatúre o 8 %.

Želáme im, aby boli rovnako úspešní aj na prijímacích pohovoroch na stredné školy, ktoré ich čakajú v máji.

Výsledkový list školy (PDF)