ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

VÝSLEDKY – TESTOVANIE 9

13. marca 2013 písali žiaci 9. ročníka TESTOVANIE  9. S ich výsledkami sme veľmi spokojní.

Z oboch  predmetov dosiahli VYŠŠIU PRIEMERNÚ   ÚSPEŠNOSŤ  ako bol celoslovenský priemerzo SLOVENSKÉHO  JAZYKA  o 8,7% a z MATEMATIKY  o 12,04% .

Len 11% všetkých škôl napísalo  lepšie test zo slovenského jazyka a  13% lepšie test z matematiky.  

Tieto výborné výsledky dosiahli deviataci vďaka pedagógom, ktorí ich na  TESTOVANIE 9  kvalitne pripravili. 

Žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri prijímacích skúškach na stredné školy.

 

Comments are closed