ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA

 

    Na základe výberového konania zo dňa 15. 5. 2013 Rada školy podala návrh zriaďovateľovi Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Nitra Chrenová v zastúpení ICLic. Petrom Korenčiakom na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy Mgr. Ing. Mareka Malíka.

 

 VOĽBA RIADITEĽA .(pdf)

 

Comments are closed