ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Výstava Tekvičiakov

V našej materskej škole sa konala výstava tekvíc a iných jesenných produktov. Ďakujeme všetkým ochotným rodičom, ktorí sa podielali na tvorbe nádherných vyrezávaných ,,Tekvičiakov“ a urobili radosť svojim deťom.