ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Výtvarná súťaž „BIBLIA OČAMI DETÍ“

Sprievodnou aktivitou Biblickej olympiády diecézneho kola je výtvarná súťaž s názvom „Biblia očami detí“. Niekoľko nádejných umelcov  – žiakov našej školy sa do tejto súťaže zapojilo. Máme veľkú radosť z toho, že tri práce sa umiestnili na prvých troch miestach:

2.miesto /1.kategória  DOMINIKA  BEZÁKOVÁ, MŠ 

2.miesto /2.kategória  VIKTÓRIA  TREBICHALSKÁ, 1. roč.

3.miesto /3.kategória  KLAUDIA VALENTÍKOVÁ, 4. roč.

 

GRATULUJEME!