ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Začiatok nového šk. roka v ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre oznamuje, že školský rok 2018/2019  začne slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Martina na Chrenovej v pondelok 3. septembra 2018 o 9.00 hod.

Žiaci 1.ročníka sa stretnú o 8.00 hod. v budove školy (3. pavilón, prízemie vpravo). Po spoločnom stretnutí pôjdu do kostola na sv. omšu.

Riadne vyučovanie sa začína v utorok 4. septembra o 8.00 hod.