ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Začiatok šk. roka v MŠ

Začiatok školského roka v MŠ  sv. Gorazda začína svätou omšou v kostole sv. Martina v pondelok 2.9.2019 o 9.00 hod.

Prevádzka v MŠ sa začne v nasledujúci deň  utorok 3.9. 2019 prijímaním detí od 6:30 do 8:00 hod.