ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Začíname – O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Začíname s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha

Naša škola, vďaka  výsledkom hlasovania v súťaži O2 Dobrá vec, do ktorej sme sa spoločne aktívne zapojili, vyhrala O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na celý školský rok 2019/2020.

  • 2x týždenne – v stredu a štvrtok od 15:00 do 16:00 hod.
  • Hlavná trénerka: Mgr. Zuzana Bencová
  • Prihlásení žiaci absolvujú spolu 60 tréningových hodín.

 

Ako sa prihlásiť?

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť prostredníctvom aplikácie EduPage, alebo vyplnením prihlášky, ktorú žiaci dostanú od svojich triednych učiteliek.

Ktoré deti budú chodiť do O2 Športovej akadémie Mateja Tótha?

Na to, aby boli tréningy kvalitné, museli sme počet detí limitovať. Preto sa výhra vzťahuje na jednu tréningovú skupinu s maximálne 20 deťmi. Projekt je určený žiakom prvého stupňa.

Športová sada

Súčasťou výhry je aj športová sada, ktorú budeme využívať na tréningoch. Sada po ukončení akadémie zostáva vlastníctvom školy. Škola bude môcť túto sadu používať aj na vyučovacích hodinách v rámci telesnej výchovy.