ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

POKYNY PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY

Priebežne aktualizujeme…

Informácie k nástupu žiakov ZŠ po prerušení vyučovania od 14.9.2020

Prvé kroky – rodič: