ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ZÁKAZ VJAZDU

Vážení rodičia,
pred školou je umiestnená dopravná značka ZÁKAZ VJAZDU s dodatkovou tabuľou, ktorá vjazd povoľuje len vozidlám určeným na zásobovanie a zamestnancom školy.

Vedenie ZŠ s MŠ žiada všetkých rodičov a návštevníkov školy, aby dôsledne dodržiavali zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel do areálu školy.

Ide nám najmä o bezpečný pohyb žiakov v areáli školy a riešenie problému s parkovaním zamestnancov školy v ranných hodinách.

Dodržiavanie zákazu bude sledované a v prípade nutnosti riešené v spolupráci s Mestskou políciou.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

1 Comment

  • Dobrý deň, toto nariadenie by malo zaznieť aj na rodičovskom, lebo niektorí ho sústavne porušujú. Treba vysvetliť, že platí bez podmienok. Mne totiž jeden otec, ktorý tam stále vchádza, na môj podnet prečo to robí odpovedal, že má dve deti. Ak sa nemýlim, nie je pod značkou žiadna dodatková tabuľa, ktorá by obmedzovala platnosť dopravného značenia len na jedno dieťa. Aj ja mám dve deti a práve preto tam nevchádzam, cesta je tam úzka a parkovania pred bytovkami je pomenej, vznikajú tam neprehľadné situácie. Ide o bezpečnosť detí…