ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Spoločný zápis do 1. ročníka ZŠ

Spoločný zápis do 1. ročník pre deti z MŠ sv. Gorazda (z triedy VČIELKY) na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v stredu 1. apríla o 15.30 hod. v priestoroch ZŠ (1. stupeň).

Postup:

  1. vyplniť on-line prihlášku: TU
  2. prísť na zápis s dieťaťom, na zápise vyplníte: Zápisný list do 1. ročníka ZŠ a predbežne aj Zápisný list do školského klubu detí /ŠKD/