ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prvákov,

blíži sa deň zápisu Vašich detí do prvého ročníka základnej školy. Možno stále zvažujete, ktorú školu si vybrať, aby Vaše dieťa prosperovalo, osobnostne rástlo v prostredí, ktoré ho bude aj duchovne formovať.  Pri tomto rozhodovaní Vám ponúkame možnosť zapísať Vaše dieťa do našej cirkevnej školy.

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020.

Zápis sa uskutoční v dňoch:

 • 1. a 2. apríla 2019 – od 8.00 do 16.30 hod. na riaditeľstve školy.
 • 1. apríla 2019 (pre deti z MŠ sv. Gorazda) o 15:30 hod. v pavilóne ZŠ (1. stupeň)

K zápisu je potrebné:

 1. vyplniť elektronickú Prihlášku do 1. ročníka: TU
 2. prísť s dieťaťom a predložiť doklady: občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 

Spoločný zápis pre žiakov MŠ sv. Gorazda – Čítať ďalej…

 

Ponúkame:

 • kvalitné vyučovanie cudzích jazykov: anglického jazyka od 1. ročníka nemeckého jazyka od 7.ročníka
 • realizácia projektov a  programov: Zippyho kamaráti, Moja prvá škola, e-Testovanie, Rozvoj polytechnickej výchovy, Moderné vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Aktivizujúce metódy vo výchove, Planéta vedomostí, Bezkriedy.sk – portál pre žiakov a rodičov, aSc e-Learning pre rodinu, učiteľa a školu, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, aSc elektronická žiacka knižka
 • používanie moderných informačno-komunikačných technológií, tabletov, interaktívnych tabúľ,  dataprojektorov, digitálnych učebníc, edukačných programov…
 • krúžkovú činnosť podľa záujmu žiakov: konverzáciu v anglickom, prácu s počítačom, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry, cvičenia z matematiky, športový, biologický, výtvarný  krúžok, spevokol, kurzy lyžovania, plávania, korčuľovania …
 • výučbu informatiky od 2.ročníka 
 • odbornú pomoc špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami učenia
 • výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu
 • rodinné prostredie školy, priateľský individuálny  prístup k deťom
 • spoluprácu s duchovným správcom farnosti Nitra – Chrenová
 • možnosť umiestnenia mladších súrodencov v cirkevnej materskej škole, ktorá  je  súčasťou  školy

 

ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78,   Nitra – Chrenová

Tel. č. 037/65 34 348

e-mail: gorazd@zsdlhanr.edu.sk

www.zsgorazdova.sk

Tags: