ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prvákov,

blíži sa deň zápisu Vašich detí do prvého ročníka základnej školy. Možno stále zvažujete, ktorú školu si vybrať, aby Vaše dieťa prosperovalo, osobnostne rástlo v prostredí, ktoré ho bude aj duchovne formovať.  Pri tomto rozhodovaní Vám ponúkame možnosť zapísať Vaše dieťa do našej cirkevnej školy.

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021.

Zápis sa uskutoční v dňoch:

 • 1. apríla 2020 – od 14.00 do 17.00 hod. na riaditeľstve školy.
 • 2. apríla 2020 – od 8.00 do 16.30 hod. na riaditeľstve školy.
 • 1. apríla 2020 (pre deti z MŠ sv. Gorazda) o 15:30 hod. v pavilóne ZŠ (1. stupeň)

K zápisu je potrebné:

 1. vyplniť elektronickú Prihlášku do 1. ročníka: TU
 2. prísť s dieťaťom a predložiť doklady: občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 

Spoločný zápis pre žiakov MŠ sv. Gorazda – Čítať ďalej…

 

Ponúkame:

 • rodinné prostredie školy, priateľský individuálny prístup k deťom a aktívna spolupráca s rodičmi
 • výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu
 • zameranie školy: cudzie jazyky, prírodné vedy, ekológia, šport a špeciálna pedagogika
 • príprava na T9 formou praktických seminárov
 • školský klub detí od 6:30 – 17:00 hod. (domáce úlohy v ŠKD a klubová činnosť podľa záujmu)
 • realizácia projektov a programov: Zippyho kamaráti, Moja prvá škola, e-Testovanie T5 a T9, Rozvoj polytechnickej výchovy, Aktivizujúce metódy vo výchove, Planéta vedomostí
 • aSc EduPage – interaktívna komunikácia a internetová žiacka knižka
 • odborná pomoc špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami učenia a pre nadaných žiakov
 • krúžková činnosť: konverzácie v anglickom jazyku, programovanie a robotika, futbal a stolný tenis, rytmická gymnastika, spevokol, biologický, výtvarný, divadelný krúžok
 • kurzy lyžovania, plávania a korčuľovania
 • športová akadémiu Mateja Tótha, detská futbalová TopLiga
 • možnosť umiestnenia súrodencov v cirkevnej MŠ
 • veľký zelený areál slúžiaci deťom vo voľnočasových aktivitách

 

ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78,   Nitra – Chrenová

Tel. č. 037/65 34 348

e-mail: gorazd@zsdlhanr.edu.sk

www.zsgorazdova.sk

Tags: