ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zápis do MŠ

Milí rodičia,

termín zápisu do MŠ sa na základe usmernenia Ministerstva školstva presúva na: 30. apríl – 31. máj 2020.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.

ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/

O presnom termíne zápisu vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy www.zsgorazdova.sk.

Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda