ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zápis do MŠ

Vážení rodičia,

zápis do Materskej školy sv. Gorazda na šk. rok 2018/19 sa uskutoční v dňoch:

2. – 5. mája 2018 v čase 8:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod. v MŠ.

K zápisu je potrebná:

  • fyzická prítomnosť dieťaťa,
  • kópia – rodného listu,
  • kópia – kartičky poistenca,
  • OP rodičov, zástupcov dieťaťa
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ (tlačivo: PDF), v ktorom budú uvedené všetky očkovania, ktoré dieťa absolvovalo (max. 2 týždne staré)

Na zápise vyplníte: 

Súvisiace dokumenty: