ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zápis do MŠ

Vážení rodičia,

zápis do Materskej školy sv. Gorazda na šk. rok 2019/20 sa uskutoční v dňoch:

6. – 7. mája 2019 v čase 9:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod. v MŠ.

K zápisu je potrebná:

  • fyzická prítomnosť dieťaťa,
  • rodný list k nahliadnutiu,
  • kópia – kartičky poistenca,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ (tlačivo: PDF), v ktorom budú uvedené všetky očkovania, ktoré dieťa absolvovalo (max. 2 týždne staré)

Na zápise vyplníte: 

Súvisiace dokumenty: