ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zápis do prvého ročníka

Naše milé Včeličky absolvovali veľký deň. Úspešne boli zapísané do prvej triedy. Spolu s rodičmi sa udomácnili v krásnych priestoroch triedy a vyskúšali si sedenie v nových laviciach. Všetky úlohy zvládli, o čom hovorí aj šťastný úsmev na tváričkách budúcich prvákov. 🙂

Tags: