ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ZBER PAPIERA

Tento týždeň od 20. mája do 24. mája  2013  bude  pokračovať  „ZBER  PAPIERA“.  Finančné prostriedky budú použité na nákup a zabezpečenie pomôcok pre žiakov školy. Žiaci, ktorí prinesú najväčšie množstvo  papiera, budú odmenení 🙂