ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ZBER PAPIERA

Od 20. do 31. mája 2013 prebiehal na škole zber papiera.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili.

Spolu s MŠ sme vyzbierali 5185,5 kg starého papiera. Zachránili sme tak asi 85 stromov, ktoré by sa museli použiť na výrobu nového papiera a zabránili sme vypusteniu asi 13 ton oxidu uhličitého do vzduchu, ktoré by zväčšili skleníkový efekt.

Preto recyklácia starého papiera má zmysel.

tabuľka – zber papiera.(pdf)

 

Comments are closed