ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ZBER PAPIERA

Od 13. októbra  2014  prebieha  „ZBER  PAPIERA“.  Finančné prostriedky budú použité na nákup a zabezpečenie pomôcok pre žiakov školy. Žiaci, ktorí prinesú najväčšie množstvo  papiera, budú odmenení 🙂