ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ZBER PAPIERA

Od pondelka 20. mája 2019 bude prebiehať  jarný „ZBER  PAPIERA“.

Finančné prostriedky budú použité na nákup a zabezpečenie pomôcok pre žiakov školy.

Modry kontajner bude pristavený pred hlavným vchodom do areálu školy. Služba pri kontajneri (preberanie a váženie papiera):

  • Denne: 7:30 – 8:30 hod. a 14:00 – 15:00 hod.
  • Pozn. v prípade neprítomnosti obsluhy, označené balíky s papierom môžete umiestniť pred kontajner

Zviazané balíky papiera prosím označte: MENO ŽIAKA a TRIEDA.

Žiaci a triedy, ktorí prinesú najväčšie množstvo  papiera, budú odmenení 🙂

Recyklovaním sa šetria lesy, energia, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vodných tokov.

Približne polovica svetového odpadu z domácnosti tvorí papier, aj ten je surovina ktorá sa dá opätovne spracovať. Recyklovaním sa šetria lesy, energia, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vodných tokov. Zberový papier je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu. Vedeli ste, že jedna tona vyzbieraného papiera zachráni 17 dospelých stromov? Že triedený papier sa dá recyklovať až 7x? Že jeden dospelý strom vyprodukuje denne 7000 l kyslíka, čo je priemerná spotreba pre 50 ľudí?

Zber papiera to nie je len snaha zarobiť pre svoju triedu čo najviac peňazí. Zber papiera je predovšetkým prehĺbiť záujem detí o problematiku životného prostredia a ochranu prírody.