ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ZBIERKA TRVANLIVÝCH POTRAVÍN A DROGÉRIE

Milí rodičia a žiaci našej školy, oznamujeme Vám, že v dňoch od 8. apríla do 26. apríla bude prebiehať na našej škole

ZBIERKA TRVANLIVÝCH POTRAVÍN A DROGÉRIE

V mene Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z. pobočka Nitra Vám srdečne ďakujeme.

 

ČO JE MOŽNÉ ZBIERAŤ?

akékoľvek trvanlivé potraviny (okrem domácich zaváranín, džemov), drogériu (osobitne hygienické potreby, čistiace prostriedky, plienky pre deti a starostlivosť o deti, prach na pranie)

Vyzbierané trvanlivé potraviny a drogéria budú použité na pomoc biologickým rodinám v kríze, náhradným rodinám a mladým dospelým po odchode z detských domovov, s ktorými pracuje občianske združenie Úsmev ako dar v rámci Nitrianskeho kraja.

 

Žiaci druhého stupňa

Potraviny a drogériu žiaci druhého stupňa môžu priniesť do školy a pred začatím prvej hodiny dať pred dvere knižnice, odtiaľ ich učitelia odložia do knižnice.

 

Žiaci prvého stupňa

Žiaci prvého stupňa môžu potraviny a drogériu dať pani učiteľke Mažecovej, alebo položiť pred sklad učebníc, do ktorého potom pred prvou hodinou budú odložené.

 

Ďakujeme pekne za spoluprácu.

Plagát: ZBIERKA TRVANLIVYCH POTRAVIN A DROGERIE 2019