ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti je program pre malé deti rôznych spôsobilostí. Nezameriava sa na deti so špecifickými problémami alebo ťažkosťami. Namiesto toho podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí. Program je realizovaný v školách a škôlkach, po dobu 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Učitelia Vášho dieťaťa boli špeciálne vyškolení k výučbe programu.

Program Zippyho kamaráti pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má svoj vlastný príbeh. Budete počuť veľa o postave menom Zippy! Zippy je lúčny koník a jeho kamaráti sú skupina chlapcov a dievčat. Príbehy ich ukazujú, ako čelia problémom, ktoré sú známe malým deťom – kamarátstvo, strata kamarátov, šikana, riešenie zmeny a straty, ako aj ako začať znovu. Každý príbeh je ilustrovaný pestrofarebnými obrázkami a podporený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí a rôzne iné hry. Celý program bol navrhnutý špeciálne pre päť až sedem ročné deti a skúsenosti ukázali, že deti si program veľmi užívajú.

Program deti učí:

Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
Ako vyjadriť, čo chcú povedať
Ako pozorne načúvať
Ako požiadať o pomoc
Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
Ako sa ospravedlniť
Ako sa vyrovnať so šikanovaním
Ako riešiť konflikty
Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
Ako sa prispôsobiť novým situáciám
Ako pomáhať druhým
Program Zippyho kamaráti nehovorí deťom, čo majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré nielen pomôžu im, ale rešpektujú aj ostatných.

Viac o programe Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) sa dozviete na webstránke: