ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zošity a školské pomôcky

Zoznam potrebných zošitov a školských pomôcok v šk. roku 2018/2019:

1. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ):

2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ):