ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zriaďovateľ

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mení sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zmene názvu a adresy zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra, z právnickej osoby Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra, na právnickú osobu:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová, Chrenovská 25, 949 01 Nitra,

s účinnosťou od 1. januára 2012.

Rozhodnutie (.pdf)